# حاج_ذوالفقار_جلایری

گذشته لایین از نگاه دوربین

از راست به چپ: حاج الهوردی ارجمند (روانشاد) نادر عالمی-ایستاده (روانشاد) حاج ذوالفقار جلایر کارکنان بهداری و نظامی شاغل در منطقه لاین - نشسته ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید