# بارون_ببار_جر_جر

بارون ببار جـــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــــر

بارون ببار جَر جَر      پشت خانه ی هاجر        هاجر عروسی داره      دم خروسی داره    گندم به زیر خاکه     از تشنگی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید