تا فرا رسید بهار و دیدار یار ، نوروزتان پایدار

دوستان همراه و همراز ، شاید بپرسید چرا از دیشب تا کنون این اندازه پر کار شده ام ؟البته حق دارید ، چون آدینه بود و وقت بسنده داشتم و خوشبختانه تنها هم بودم !؟ و حسابی از شَرم رایانه آمدم بیرون. با توجه به فرا رسیدن سال نو و درگیری مسافرت و میهمان ، شاید بخت یار نباشد بنویسم به این بهانه امروز را بکوب نوشتم ،تا جبران نا نوشته ها باشد. به این امید که سیاه مشق هایم لحظه های اوقات فراغت شما را پر کند اگر شایسته و قابل خواندن بدانید. پیشاپیش نوروز ، این آیین پاک و نمونه ی بی چون و چرای  خویش نواخت و نیکی به خویشان (صله رحم)  بر شما و خویشانتان گرامی باد ، سال و روزتان پُر روزی .تا درودی بی بدرود ، بدرود.

/ 2 نظر / 15 بازدید
تات ازکرناوه شیرین

برایت سالی سراسرشادمانی پیروزی وسربلندی وسلامتی ارزومندم.عیدت مبارک

شویشکاهشن

سپاس دلوفان،بژی ککه عازیز،ازژی وه نوبه خابهاروسالک هشن ودورژه بی دماغیه،سالک سراسرکن وخوشحالیه ژه قاپوی حق مدادکم،ایشالان له ساله تزه وه مطلبنه جدیدوسرحالتروگیان ته دیدارکنه،جارک دن ساجنابعالی وتمامه کورماجنه دونیه سرله ژوریه مدادکم،پیشاپیش تبریک عرض دکم مالآآآآآآآآآآآآآآآآآپسمامو