کرناوه ای عزیز گوش به زنگ باش که اینگونه نشویم!؟

جهان امروز ، جهان شگفتی هاست . یکی از شگفتی های آن دور شدن ما آدمیان از یکدیگر است . تا دیروز که پای فن آوری های نوین ،وام ، قسط ، دوز و کلک و...به عاطفه ما باز نشده بود . چِفت و تَنگ دل هم می زیستیم و کمترین دوست داشتن مان در آغوش کشیدن و به نام کوچک صدا زدن و مهمتر از همه "جان " گفتن و "جان " شنفتن بود . ولی امروز چه!؟ به باورم امروزه همه ما آدمیان چه آنها که در روستاییم و چه آنها که در شهر و آپارتمان زندگی می کنیم مصداق چند بیت زیر است . امیدوارم کرناوه ای های ارجمند در این شب های "قَدر" قدر این دوستی ها و با هم بودن ها را بدانند.شاید در آینده دیر شود .

/ 2 نظر / 31 بازدید
تات ازکرناوه شیرین

هرگزمبادکه خنده های زیبای اهالی بامرام کرناوه شیرین برهمدیگر کم شوداگربه عرض بنده شک دارید قرارساعت 7صبح عیدفطرحسینیه کرناوه.قلبهای کرناوه ایها انقدرباصفاوصمیمیست که تاابدکناریکدیگردرغم وشادی هم شریکند.پایدارباشندوسفره های پاکشان پربرکت باد.امین یارب العالمین

...

انشالله که شما همیشه در جمع ما کرناوه ای ه باشید.