کرناوه شیرین بر روی نقشه گرافیکی کلات نادر

هر چند این جانمایی نادرست به نظر می رسد ولی برای آگاهی مردم بد نیست!؟چون یکه باغ جزو شهرستان درگز است و جلوتر از کرناوه شیرین نوشته شده است!؟

/ 0 نظر / 120 بازدید