سخنی با کرناوه ای های عزیز

کرناوه ای عزیز هرکه هستی ،کورمانج و تات ، سبزه و سفید، سیاه و تاریک ، کلفت و باریک ، کوتاه و بلند ، زشت و قشنگ ، دارا و ندار، با کار و بیکار، زن و مرد از ته دل "دوستتان دارم "چرایی اش را نمی دانم ، همین که از روستای یادبودها و خاطرات می نویسم ، این یعنی اوج خواستن و دوست داشتن، اگر بگویم به جز "گوگل ارث" من کرناوه را از دَره به شُهره بردم شاید سخن به جایی باشد.گرچه بزرگی روستا به بزرگان آن بود و است و خود روستا گویای همه چیز است . امیدوارم تا پایان عمر به شرط درازی آن از شما و روستا بنویسم ، خوبی ها و نیکی ها، خاطرات ، معاشرات ، کودکی و سالخوردگی من و شما و هزاران چیز دیگر ولی ، ولی ؟!؟؟! جای دو چیز حسابی در این تارنما که خانه هر کرناوه ای است  بسیار خالی است ، یکی عکس ، آری عکس؟!آن هم عکسهای قدیمی ، از هرچه دارید یا به من بدهید تا آنها را اسکن کنم و سپس اصل عکس را به شما پس بدهم , دیگر داستان ها و قصه هایی که از گذشته در ذهن و دفتر دارید یا از هر چه و از هر کس که  شنیده اید را به نشانی aliasgharziaeelaeen@yahoo.com  وa2zilak56@gmail.com   به هر یک از این دو رایانامه (ایمیل) بفرستید تا با نام شما در این تارنما بگذارم و بنویسم و این خوشی و لذت را با شما بخش کنم . پس چشم انتظار خواهم ماند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
تات ازکرناوه شیرین

علی اقابرایت بهترینهاراارزومندم.وبرای پدرومادرت وبرادرعزیزت ودایی گرامت مغفرت الهی ازدرگاه خداوندطلب مینمایم

تات ازکرناوه شیرین

اگردرروستای کرناوه شخصی درمارگیری مهارت داردشماداستانهای واقعی وهیجانی اورابنویسی تامردم باهنرکرناوه ایها اشناشوند