/ 3 نظر / 11 بازدید
تات ازکرناوه

خداوندبافرزندشهیدش محشورگرداندنیک مردونیک همسایه ای بود

تات ازکرناوه

خداوندبافرزندشهیدش محشورگرداندنیک مردونیک همسایه ای بود

هوال

چه زو چوو مه قدر نزانی.