قدر لحظه های بی ریایی را بدانیم

روستا پاک ترین و روستایی بی آلایش ترین مفهوم زندگی است.

/ 3 نظر / 17 بازدید