کارنامه یک کُرد کرناوه ای دیگر بسته شد

گاهی با خود می اندیشم گویا آسیاب به نوبت است این ها که می روند گندم و جوهایشان را آرد کرده اند و رفته اند . اگر هم نوبتی باشد روزی روزگاری این نویت به من و ما هم خواهد رسید. نیمروز دهم خرداد امسال(94)کارنامه زندگی کالِک(kalik)نادرپناه  بسته شد درست هم زمان با آزمون پایان سال تحصیلی نوه اش ، فرزندان رضا، آنها کارنامه پذیرفته شدنشان به یک پایه بالاتر را نزد پدر بزرگ ،کالک(نادر) آوردند، کارنامه ای که با دست راست بالا گرفته بودند ، پدر بزرگ بر گونه چپ و راست نوادگانش بوسه زد و به هر کدام  اسکناس 10 هزار تومانی داد. دریغ از اینکه پدر بزرگ کمتر از یک هفته آزمونش را بد پس داد و کارنامه اش در دست چپش بود!؟و برای همیشه رد شد و البته در درگاه خداوند پذیرفته شد و اینگونه بدرود زندگی گفت. آنچه در این تارنما می نگارم ویژه مردم زادگاهم است ، ناگزیرم آنچه در روستا روی می دهد بنویسم ، شاد و نا شاد. نادر نادر پناه (کالک) که عمرش به زحمت به شصت سال می رسید بازنده سکته شد ، سکته مغزی ، سکته ای که هدفش جعبه سیاه (مغز) آدمی است ، در این سکته اتاق فرماندهی به هم می ریزد و فرمان در دستش نیست و بسیاری از عصبها از فرمان بیرون می شود، راه رفتن ، سخن گفتن ، دست تکان دادن و... روانشاد نادر نادرپناه با دلیری و گستاخی تمام در برابر این بیماری ناخواسته ایستاد ، تا اینکه بار سوم بازنده شد و برای همیشه بدرود زندگی گفت و اینگونه کارنامه زندگی اش بسته شد. مدیر این تارنما این ماتم بزرگ را به بازماندگان این خانواده بویژه فرزندانش علی و رضا غم مباد و تسلیت می گوید. روانش شاد. 

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
تات ازکرناوه شیرین

خبردرگذشت نازنین مردی بی ازار.مهربان وهمولایتی خوبم بسی برایم تلخ بوداماراضی به رضای حق .بنده ازطرف همه ی تاتهای کرناوه که درمشهد اقامت دارند به خانواده عزیز نادرپناه تسلیت عرض نموده وبداننددرغمشان شریکیم

جایلو

اینم قسمت خاله جان ما است دیگر هر چه خدا بخاهد همان میشود . از شما نهایت تشکر را دارم اقای ضیایی