پیشاپیش سال نو بر شما گرامی ، بهارتان بارانی

آرزومندم سال 1393 سال پر بارانی باشد، برای همه ، بر سر همه ببارد ، کشاورز در زمین دانه بکارد ، دامدار نیز از این همه قطره های نقره فام چند جام صاحب شود. بهار کرناوه تشنه باران است . خدا بر سر همه ما قطره های مهر و لطف خویش را شاباش می کند ، ما نیز با کردار نیک خویش او را شاد کنیم . مانند گذشته به یاری نیازمندان بشتابیم، دید و بازدید نوروز را با شکوه چون گذشته انجام دهیم ، نوجوانان و جوانان ،کودکان و کهنسالان ، همه با هم پیشگام این سنت دیرینه ملی و محلی که نمونه آشکار صله رحم است ، باشیم . یکدیگر را با صدای بلند و نام کوچک بخوانیم حتی دختران را .

دیری ست که صدای شکوهمند ((مه له مه ره زا)) ملا محمد رضا دانشور در چهارسوی قلعه بالا نمی آید که بگوید : نیاز نیاز مندان و کودکانه بگوییم آمین، رفع کل خطایا و بلایاو...

یادش به نیکی. شاید تا 10 روز اینده مطلب نویی نگذارم ، پوزش مرا پذیرا باشید .بدرودبای بای

/ 1 نظر / 14 بازدید
اسماعیل

نوروزت فرخنده و پیروز دوست عزیز سالی پربار همراه با شادی و سربلندی برای شما و همه دوستان و هم میهنان آرزو می کنم.