عروسی در کرناوه شیرین

پیشکش به زنان و مردان زحمت کش روستای کرناوه شیرین که به کم قانع اند و زن و زندگی خویش را دوست دارند و همچنان زندگی جاری است. به نظر می رسد عروسی هاجر سلیمان نژاد باشد.

این عکس : برگرفته از تارنمای الله مزار

/ 0 نظر / 40 بازدید