حضور دو تیم فوتسال کرناوه شیرین در مسابقات دهه فجر دهستان هزارمسجد

گزارش این مسابقات را دوباره خواهم نوشت.مال ئاوا برانو

/ 3 نظر / 11 بازدید
تات ازکرناوه

صمیمانه ازاین حرکت خوب اعضای شورای کرناوه تشکرمیکنم

تات ازکرناوه

صمیمانه ازاین حرکت خوب اعضای شورای کرناوه تشکرمیکنم

زهرا

خیلی زیبا بود .دم همه کرناوه ای ها گرم[بازنده][دست][شکست][تایید][خداحافظ][تماس]