کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: علی اصغر ضیائی لائین - جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢

دوستان همراه و همراز ، شاید بپرسید چرا از دیشب تا کنون این اندازه پر کار شده ام ؟البته حق دارید ، چون آدینه بود و وقت بسنده داشتم و خوشبختانه تنها هم بودم !؟ و حسابی از شَرم رایانه آمدم بیرون. با توجه به فرا رسیدن سال نو و درگیری مسافرت و میهمان ، شاید بخت یار نباشد بنویسم به این بهانه امروز را بکوب نوشتم ،تا جبران نا نوشته ها باشد. به این امید که سیاه مشق هایم لحظه های اوقات فراغت شما را پر کند اگر شایسته و قابل خواندن بدانید. پیشاپیش نوروز ، این آیین پاک و نمونه ی بی چون و چرای  خویش نواخت و نیکی به خویشان (صله رحم)  بر شما و خویشانتان گرامی باد ، سال و روزتان پُر روزی .تا درودی بی بدرود ، بدرود.