کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: علی اصغر ضیائی لائین - جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٢

باران ، این قطره های نقره فام فراوان از سبد آسمان پی در پی فرو می ریزد ، اگر این چکه های زندگی بخش بر دشت پهناور روستای کرناوه ببارد گُل و لاله و سبزی به بار می آورد و تا چند ماه چشم ما به سبزی و تر و تازگی آن روشن خواهد شد ، چنانچه این چکه های ناز و غماز بر پشت خانه های کاهگلی روستا یک ریز و پر زور ببارد ، خانه ها و کاه خانه ها را از سقف و دیوار نمناک خواهد کرد و انگیزه ریزش آن ها خواهد شد.

باری! بهار نشده درهای بخشش و سخاوت آسمان بر روی پشت بام روستا گشوده شده و از هر دو نعمت آسمانی، ارزانی این مردم شد. تا جایی که علاوه بر شادی مردم روستا ، برخی از دامداران را نیز غافل گیر کرد ،چون کاه خانه ها و خانه نشیمن بسیاری از آنها ویران شد و در چله زمستان انگیزه دردسر شد.علی زیدانلو دهیار روستا که این فَرتورها (عکسها) را به مدیر این رسانه مجازی داد ،گفت:   بارش باران اگر آرام و پیوسته باشد هم طبیعت را زنده می کند و هم غنچه شادی را بر لبان خشک مردم از سال گذشته می شکوفاند ، ولی این بار باران در زمستان پا را از گلیم خود فرا تر گذاشت و سقف و دیوار بسیاری از خانه های گِلی روستا را شکافت.اینک آیا خانه های بیمه بوده اند و یا بخشداری مرکزی شهرستان برای زیان دیدگان چیزی در نظر می گیرد ؟ نمی دانم!؟ ، البته این بستگی به پیگیری دهیار و شوراها دارد. پس بدانیم که بیمه ها چیز بدی نیستند ، به شرط آنکه آنها در پیمانشان راستگو و ما نیز در گفتار مان راست اندیش باشیم!؟

 


فرتورها:علی زیدانلو ، دهیار جوان روستا