کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: ژینا ضیائی لائین - جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢۳

یحیای حجی خان                            محمود عیسی تات                    علی خُردی

جا: گورستان روستا