کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: ژینا ضیائی لائین - چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤

آری! دو خواهر ، یکی سرور، یکی کشور ، این بازی با واژگان نیست ، بلکه خود واژگانی است که به نام این دو شیر زن زده شده است ، سالها از عمرشان میگذرد ، بیش از 70 بهار زیبا و گلگون کرناوه را دیده اند، سرور که دوران جوانی و سروری و فرزند پروری را در روستای کرناوه شور می گذراند ، غم و ماتم دوری و فراق خواهرش کشور را نیاورد و به نزد وی در روستای کرناوه شیرین کوچ کرد ، تا در کنار یکدیگر خواهر و غمخوار هم بمانند و از گذشته شیرین و شور ، نزدیک و دور خاطره بگویند و خاطره بسازند. اینک خود خاطره شده اند ، کشور سالهاست که بی همسر و سرور سالهاست که با سرطان  هم بستر است؟اژدهای بی سری که تا کنون برایش درمانی یافت نشده  است! و هر روز جان عزیزانی را می گیرد و ما را می گریاند.دست بر استان آسمان بر داریم و از او بخواهیم تا بیماران را شفا و دوا کند.