کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: ژینا ضیائی لائین - شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩

کرناوه شیرین یکی از مرزی ترین ومحروم ترین روستاهای شمال خاوری خراسان میانی ست که در خاور شهرستان کلات نادری قرار دارد درست مرز دوشهرستان کلات نا این روستا تا پیش از انقلاب خیلی محروم بود اما اکنون دارای آب ، برق ،تلفن و... است گرچه خیلی از جوانان روستا برای کار وزندگی به حاشیه شهرهای بزرگ کوچک کرداه اند اما زندگی همچون کاریز روستا سالهاست که جاری ست و مردم ده همه خوش وشادند ، عکس زیر در تاریخ اردیبهشت سال ٨٩ گرفته شده  است .در نوشتار سپسین پیرامون جای نام وسرگذشت روستا  خواهیم نوشت تا.....