کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: ژینا ضیائی لائین - یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩

از راست به چپ:

  1. حاج الهوردی ارجمند (روانشاد)
  2. نادر عالمی-ایستاده (روانشاد)
  3. حاج ذوالفقار جلایر
  4. کارکنان بهداری و نظامی شاغل در منطقه لاین - نشسته از چپ نفر دوم-خداداد ارجمند (کوهستانی)
  5. حاج حسن آقا پناهی -ایستاده (روانشاد)
  6. حاج شاهوردی فولادی- ایستاده