کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

نویسنده: ژینا ضیائی لائین - یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٤

˛ °_██_**./ \ .˛* .˛.*.* * *
˛. (´• ̮•)*˛°*/.
.\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '
' •\.˛*./______/~ *. ˛*.˛* ˛. *
*(...'•'.. ) *˛
╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
... ... ¯˜"*°•
•°*"˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°•
Merry Christmas To All My Friends! Have a wonderful holiday where ever you are!