کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

چهار شنبه پایان سال و دیدار اهل گور

 

چهارشنبه پایان هر سال رسم بر این است که مردم کشور ما در چنین روزی بر سر گور خویشان خویش حاضر می شوند و همچون زندگان از سنگ آن پذیرایی می کنند ، به  این معنا که خرما ، سبزه ، میوه و... را برای شادی روان مرده و نوش جان کردن زندگان بر سر گور می گذارند و به دیگران نیز تعارف می کنند . زیرا باور بر این است که مردگان گر چه در میان ما نیستند اما روان آنها هماره با ماست و این کار روان آنها را نوازش می کند  ، این مهم در روستاها نمود بیشتری دارد وچه بسا مردم این دیار ارزش مردگان خویش را بیشتر می دانند . ما نیز همچون شما این آیین نیک را گرامی می داریم . این چند عکس پیشکش به خوانندگان گرامی آرمانسرا .


موقعیت عکسها : گورستان روستای کرناوه شیرین و لاین نو

 

      روانت شاد

   + ژینا ضیائی لائین - ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٥