کـــــــــــَـــــــــــــــرْناوِه شیــــــــــــــــــــــــرین karnaveh shirin


پیرامون فرهنگ و زندگی مردم زادگاهم(کورمانج- تات) که از دل و جان دوستشان دارم

روستای کرناوه شیرین آخر محرومیت

کرناوه شیرین یکی از محرومترین روستاهای استان خراسان رضوی است که در شرقی ترین منطقه جغرافیایی شهرستان کلات نادر واستان خراسان رضوی قرار دارد گرچه این روستا پس از انقلاب دگرگونیهایی داشته است اما اوج محرومیت همچنان موج می زند ودر عین حال زندگی مردم چون آب کاریز روستا در جریان است وهمه شاد وخوشحالند. در خصوص جای نما ونام روستا در گفتارهی سپسین خواهیم نوشت .در گذشته روستای کرناوه شیرین اینگونه بوده بویژه در بهار

   + ژینا ضیائی لائین - ۱:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۳٠

آرمانسرای من

کرناوه شیرین یکی از مرزی ترین ومحروم ترین روستاهای شمال خاوری خراسان میانی ست که در خاور شهرستان کلات نادری قرار دارد درست مرز دوشهرستان کلات نا این روستا تا پیش از انقلاب خیلی محروم بود اما اکنون دارای آب ، برق ،تلفن و... است گرچه خیلی از جوانان روستا برای کار وزندگی به حاشیه شهرهای بزرگ کوچک کرداه اند اما زندگی همچون کاریز روستا سالهاست که جاری ست و مردم ده همه خوش وشادند ، عکس زیر در تاریخ اردیبهشت سال ٨٩ گرفته شده  است .در نوشتار سپسین پیرامون جای نام وسرگذشت روستا  خواهیم نوشت تا.....

   + ژینا ضیائی لائین - ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩